Freelancer: BodisRobert
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Quickie

Hello love, I went very simple, just the 3 of you as a black/white style. I`m an athlete myself, Hope you like it, Best regards, Bodis Robert


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Design a Poster
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

 • BodisRobert
  BodisRobert
  • cách đây 6 năm

  To be honest, I`m not 100% what do you mean. But anything is possible

  • cách đây 6 năm
 • chriscreate
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  I love that but is there any way to make it the header to the flyer?

  • cách đây 6 năm