1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Print Quality Flyer for UK Direct Residential Marketing
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Print Quality Flyer for UK Direct Residential Marketing
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Print Quality Flyer for UK Direct Residential Marketing
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Print Quality Flyer for UK Direct Residential Marketing
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Print Quality Flyer for UK Direct Residential Marketing
  Đã rút