developingtech Avatar

Các bài tham dự của developingtech

Cho cuộc thi Design a Simple Logo for Online Company

 1. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Simple Logo for Online Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Simple Logo for Online Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Simple Logo for Online Company
  Graphic Design Bài thi #25 cho Design a Simple Logo for Online Company
  Bị từ chối
  1 Thích