sa37 Avatar

Các bài tham dự của sa37

Cho cuộc thi Design a Simple Logo for Online Company

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Simple Logo for Online Company
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 189
  Bài tham dự #189 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Simple Logo for Online Company
  1 Thích