vinifpriya Avatar

Các bài tham dự của vinifpriya

Cho cuộc thi Design a Sticker to Seal & Brand my product box.

 1. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Sticker to Seal & Brand my product box.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Sticker to Seal & Brand my product box.
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Sticker to Seal & Brand my product box.
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Sticker to Seal & Brand my product box.
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Sticker to Seal & Brand my product box.
  Bị từ chối
  0 Thích