Freelancer: vinifpriya
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

design on the box

dear contest holder sending you one of the design on the box.. hope this will work.. kind regards vinita graphic designer (2d 3d)

Bài tham dự cuộc thi #30 cho Design a Sticker to Seal & Brand my product box.
Bài tham dự #30

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.