arkhey Avatar

Các bài tham dự của arkhey

Cho cuộc thi Design a T-Shirt

 1. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt
  Graphic Design Bài thi #16 cho Design a T-Shirt
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 147
  Bài tham dự #147 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt
  Đã rút