Freelancer: Glukowze
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2 color silkscreen ready

Designed using the native Nolinor Colors and strategically used 2 colors only across the design for cost-effective Silk Screen printing.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    144
                   cho                     Design a T-Shirt
Bài tham dự #144

Bảng thông báo công khai

 • marco30
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  This is amazing!

  • cách đây 4 năm