Freelancer: dragostg
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

global warming tshirt

I've added the hurricane coming for US and the tweet from trump. Let me know what you think.

Bài tham dự cuộc thi #76 cho Design a T-Shirt: Global Warming is a Hoax
Bài tham dự #76

Bảng thông báo công khai

 • dragostg
  dragostg
  • cách đây 8 tháng

  sure, entry#77

  • cách đây 8 tháng
 • dlangpap
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 tháng

  Thanks! Very original. Would like to see how it looks on a t-shirt.

  • cách đây 8 tháng