1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt for Chicago Beer Experience Beer Tours
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt for Chicago Beer Experience Beer Tours
  1 Thích