passionstyle Avatar

Các bài tham dự của passionstyle

Cho cuộc thi Design a T-Shirt for Northeast Ohio

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt for Northeast Ohio
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt for Northeast Ohio
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt for Northeast Ohio
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt for Northeast Ohio
  0 Thích