Freelancer: Lykantrop7
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Pug Love

hope u like it :D. if u want me to change something just post it below

Bài tham dự cuộc thi #2 cho Design a T-Shirt for PUG Lovers
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

 • ranata
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Can you do this for me?
  1. Use black T-shirt.
  2. Remove circle.
  3. Use "I Love Pug" as text.

  • cách đây 3 năm
  1. Lykantrop7
   Lykantrop7
   • cách đây 3 năm

   got it and on it

   • cách đây 3 năm