dhido Avatar

Các bài tham dự của dhido

Cho cuộc thi Design a T-Shirt for Star-Tracking

 1. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt for Star-Tracking
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt for Star-Tracking
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt for Star-Tracking
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt for Star-Tracking
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a T-Shirt for Star-Tracking
  0 Thích