Bảng thông báo công khai

 • Jean507
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  We don't like the black background letters.

  • cách đây 3 năm
 • Jean507
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Must be all black.

  • cách đây 3 năm