terosdan Avatar

Các bài tham dự của terosdan

Cho cuộc thi Design a Trendy T-Shirt for a Law Firm

 1. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Trendy T-Shirt for a Law Firm
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Trendy T-Shirt for a Law Firm
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Trendy T-Shirt for a Law Firm
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Trendy T-Shirt for a Law Firm
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Trendy T-Shirt for a Law Firm
  Đã rút