1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Website Mockup/Including Logo for Pool Renovation company
  Graphic Design Bài thi #57 cho Design a Website Mockup/Including Logo for Pool Renovation company
  Graphic Design Bài thi #57 cho Design a Website Mockup/Including Logo for Pool Renovation company
  Graphic Design Bài thi #57 cho Design a Website Mockup/Including Logo for Pool Renovation company
  Graphic Design Bài thi #57 cho Design a Website Mockup/Including Logo for Pool Renovation company
  4 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Website Mockup/Including Logo for Pool Renovation company
  Graphic Design Bài thi #52 cho Design a Website Mockup/Including Logo for Pool Renovation company
  Graphic Design Bài thi #52 cho Design a Website Mockup/Including Logo for Pool Renovation company
  2 Thích