1. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Website Mockup/Including Logo for Pool Renovation company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Website Mockup/Including Logo for Pool Renovation company
  Bị từ chối
  1 Thích