designermahmuda Avatar

Các bài tham dự của designermahmuda

Cho cuộc thi Design a book cover

 1. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  Bị từ chối
  0 Thích