Freelancer: RsdTanvir
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design a book cover

I Change Some Color Opacity this time, its Not just Mockup Change, If You See Closely You Will Notice Differences


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    71
                   cho                     Design a book cover
Bài tham dự #71

Bảng thông báo công khai

 • RsdTanvir
  RsdTanvir
  • cách đây 4 tháng

  how can i update the design,,, please tell me,,, i have 1 day to make it best

  • cách đây 4 tháng