rakhmanovxd Avatar

Các bài tham dự của rakhmanovxd

Cho cuộc thi Design a brand logo

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 140
  Bài tham dự #140 về Graphic Design cho cuộc thi Design a brand logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 132
  Bài tham dự #132 về Graphic Design cho cuộc thi Design a brand logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Design a brand logo
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 137
  Bài tham dự #137 về Graphic Design cho cuộc thi Design a brand logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 112
  Bài tham dự #112 về Graphic Design cho cuộc thi Design a brand logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Design a brand logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a brand logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Design a brand logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 131
  Bài tham dự #131 về Graphic Design cho cuộc thi Design a brand logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 130
  Bài tham dự #130 về Graphic Design cho cuộc thi Design a brand logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Design a brand logo
  Bị từ chối
  0 Thích