Freelancer: triptigain
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Business Card

Hello, Here is a another design concept. If you need any change tell me. Thanks.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    13
                   cho                     Design a business card
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

 • ttarantula
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  @growthrockstars

  • cách đây 4 năm
 • ttarantula
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  And can you please add the twitter account asa well?

  • cách đây 4 năm
 • ttarantula
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  I like this design a lot! Thanks! just for the records, I need 2 card, 1 for Tom and 1 for Tanja. is that ok for you?

  • cách đây 4 năm