Bảng thông báo công khai

 • ANNAS2012
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  This is great! Can we change the heals to 'heels' and maybe a different silouette?

  • cách đây 3 năm
 • designer12
  designer12
  • cách đây 3 năm

  Hello CH, kindly provide feedback.

  • cách đây 3 năm