designerRone145 Avatar

Các bài tham dự của designerRone145

Cho cuộc thi Design a creative Flyer / Leaflet

 1. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design a creative Flyer / Leaflet
  Graphic Design Bài thi #75 cho Design a creative Flyer / Leaflet
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Design a creative Flyer / Leaflet
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Design a creative Flyer / Leaflet
  Graphic Design Bài thi #59 cho Design a creative Flyer / Leaflet
  Graphic Design Bài thi #59 cho Design a creative Flyer / Leaflet
  Bị từ chối
  0 Thích