jstraumens Avatar

Các bài tham dự của jstraumens

Cho cuộc thi Design a 3d style character for our website

 1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a 3d style character for our website
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a 3d style character for our website
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a 3d style character for our website
  Đã rút