Polster Avatar

Các bài tham dự của Polster

Cho cuộc thi Design a doodle character

 1. Á quân
  số bài thi 141
  Bài tham dự #141 về Graphic Design cho cuộc thi Design a doodle character
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 161
  Bài tham dự #161 về Graphic Design cho cuộc thi Design a doodle character
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 143
  Bài tham dự #143 về Graphic Design cho cuộc thi Design a doodle character
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 127
  Bài tham dự #127 về Graphic Design cho cuộc thi Design a doodle character
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Design a doodle character
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 140
  Bài tham dự #140 về Graphic Design cho cuộc thi Design a doodle character
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi Design a doodle character
  Đã rút