Freelancer: gkhaus
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Glassgard

More brighter for the eye. Any changes. Thank you.

Bài tham dự cuộc thi #14 cho Design a flyer for ice cream restaurant.
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

 • gkhaus
  gkhaus
  • cách đây 3 năm

  Yes, i’ll make it; i need about twenty minutes.

  • cách đây 3 năm
 • telekomgubben
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  I like this one as the winner, could you just make the candy picture a little bit bigger, maybe about 20% larger?

  • cách đây 3 năm