Bảng thông báo công khai

 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  can you design mitp logo like in entry #78

  • cách đây 3 tháng
 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  only leave 3 lines and increase distance between lines

  • cách đây 3 tháng
 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  change reach-on.de/semire to reach-on.de/

  • cách đây 3 tháng
 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  increase font size and thickness

  • cách đây 3 tháng
 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  can you reduce the amount of symbols and move them leftwards, so these symbols are above the woman

  • cách đây 3 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...