Bảng thông báo công khai

 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  first design is better than the one below

  • cách đây 2 tháng
 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  can you show me the woman in a higher resolution

  • cách đây 2 tháng
 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  can you move all lines slightly downwards, there needs to be more space between Lieferadresse and the first line

  • cách đây 2 tháng
 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  enlarge the logo

  • cách đây 2 tháng
 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  here, enlarge the logo

  • cách đây 2 tháng
 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  move logo from here to

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...