1. Á quân
  số bài thi 109
  Bài tham dự #109 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for FLASH (Crypto) [FAST TURNAROUND][BEST ENTRY WINS][QUICK RATING]
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for FLASH (Crypto) [FAST TURNAROUND][BEST ENTRY WINS][QUICK RATING]
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for FLASH (Crypto) [FAST TURNAROUND][BEST ENTRY WINS][QUICK RATING]
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for FLASH (Crypto) [FAST TURNAROUND][BEST ENTRY WINS][QUICK RATING]
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for FLASH (Crypto) [FAST TURNAROUND][BEST ENTRY WINS][QUICK RATING]
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for FLASH (Crypto) [FAST TURNAROUND][BEST ENTRY WINS][QUICK RATING]
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for FLASH (Crypto) [FAST TURNAROUND][BEST ENTRY WINS][QUICK RATING]
  Bị từ chối
  0 Thích