1. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 117
  Bài tham dự #117 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút