mirceabaciu Avatar

Các bài tham dự của mirceabaciu

Cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition

 1. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 129
  Bài tham dự #129 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Bị từ chối
  0 Thích