1. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút