mikayelayv Avatar

Các bài tham dự của mikayelayv

Cho cuộc thi Design a logo for Maura's Mobile Hair Salon

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for   Maura's Mobile Hair Salon
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for   Maura's Mobile Hair Salon
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for   Maura's Mobile Hair Salon
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for   Maura's Mobile Hair Salon
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for   Maura's Mobile Hair Salon
  0 Thích