1. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích