1. Á quân
  số bài thi 210
  Bài tham dự #210 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Graphic Design Bài thi #210 cho Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Graphic Design Bài thi #210 cho Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Graphic Design Bài thi #210 cho Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 207
  Bài tham dự #207 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích