1. Á quân
  số bài thi 218
  Bài tham dự #218 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 212
  Bài tham dự #212 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 211
  Bài tham dự #211 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 217
  Bài tham dự #217 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 208
  Bài tham dự #208 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  2 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Đã rút