1. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Đã rút