1. Á quân
    số bài thi 32
    Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
    Đã rút