1. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích