1. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 96
  Bài tham dự #96 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích