1. Á quân
    số bài thi 45
    Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
    Bị từ chối
    1 Thích