1. Á quân
  số bài thi 213
  Bài tham dự #213 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 197
  Bài tham dự #197 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  1 Thích