Bảng thông báo công khai

  • szarlotkanorma
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 7 năm

    hi ! the S is a little too cartoon-like. But the idea with the box behind the S is good.

    • cách đây 7 năm