lidaong Avatar

Các bài tham dự của lidaong

Cho cuộc thi Design a logo for a New Startup

 1. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for a New Startup
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for a New Startup
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for a New Startup
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for a New Startup
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for a New Startup
  Đã rút