1. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 386
  Bài tham dự #386 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 253
  Bài tham dự #253 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích