1. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích