1. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 120
  Bài tham dự #120 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 113
  Bài tham dự #113 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Đã rút