1. Á quân
  số bài thi 214
  Bài tham dự #214 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 207
  Bài tham dự #207 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 202
  Bài tham dự #202 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 197
  Bài tham dự #197 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 191
  Bài tham dự #191 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a Real Estate Team named The Blueprint Team
  Bị từ chối
  0 Thích