Cbox9 Avatar

Các bài tham dự của Cbox9

Cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer

 1. Á quân
  số bài thi 138
  Bài tham dự #138 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 137
  Bài tham dự #137 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 145
  Bài tham dự #145 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 140
  Bài tham dự #140 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer
  Bị từ chối
  1 Thích