sheka87 Avatar

Các bài tham dự của sheka87

Cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer

 1. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer
  Bị từ chối
  0 Thích