sheka87 Avatar

Các bài tham dự của sheka87

Cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer

 1. Á quân
  số bài thi 135
  Graphic Design Contest Entry #135 for Design a logo for a cover manufacturer
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 134
  Graphic Design Contest Entry #134 for Design a logo for a cover manufacturer
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 75
  Graphic Design Contest Entry #75 for Design a logo for a cover manufacturer
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 73
  Graphic Design Contest Entry #73 for Design a logo for a cover manufacturer
  Bị từ chối
  0 Thích